Prasy filtracyjne

 Płynne osady, powstające w wyniku intensywnej produkcji czy oczyszczania ścieków, ulegają sedymentacji, a następnie odwodnieniu. Najskuteczniejsze i jednocześnie ekonomiczne jest odwadnianie osadów za pomocą prasy filtracyjnej.

Prasa do odwadniania osadów ściekowych jest urządzeniem, które usuwa z osadów wilgoć i redukuje je do postaci stosunkowo suchej masy, zwanej potocznie „plackiem”. Prasa filtracyjna składa się z zestawu ułożonych obok siebie środkowych płyt filtracyjnych oraz płyty startowej i końcowej, dociskanych do siebie przez automatyczny docisk hydrauliczny.